Komunikaty

   KOMUNIKAT 1

   Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o dokonanie rejestracji i wniesienie opłaty konferencyjnej
   do 31 maja.

   KOMUNIKAT 2

   Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o nadsyłanie: tematów wystąpień i streszczeń  do 30 kwietnia,    
   pełnych tekstów wystąpień – 
do 30 czerwca na adres: biblioteka-konferencja@wum.edu.pl

   KOMUNIKAT 3

   W ramach "przerywnika kulturalnego" oferujemy wycieczkę do Muzeum Fryderyka Chopina

   KOMUNIKAT 4

   Termin zgłaszania tematów wystąpień i streszczeń przedłużyliśmy do 19 maja.

   KOMUNIKAT 5

   Uprzejmie informujemy, że teksty wystąpień konferencyjnych będą opublikowane na łamach Forum Bibliotek    
   Medycznych. Zapraszamy do zapoznania się z Informacjami Redakcji Forum dla autorów referatów i prezentacji.

    KOMUNIKAT 6

    Uprzejmie informujemy, że  17 września, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, sala 8, w godz. 14:00 15:30, odbędzie    
    się szkolenie  Jak najlepiej korzystać z Cochrane Library w codziennej praktyce lekarskiej. Spotkanie poprowadzi
    Deborah 
Pentesco-Gilbert – Dyrektor Redakcyjny Działu Medycyny Opartej na Dowodach wydawnictwa Wiley. Uczestnicy
    szkolenia 
otrzymają certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

.     ZAREJESTRUJ SIĘ

     KOMUNIKAT 7

     Osoby, które będą występowały z prentacjami zawierajacymi nietypowe pliki lub linkującymi do nietypowych plików,
     prosimy o przesłanie kompletnych prezentacji na adres: 
biblioteka-konferencja@wum.edu.pl